Uvjeti korištenja web-mjesta

Web stranica screen.com.hr koja se nalazi na https://www.screen.com.hr djelo je zaštićeno autorskim pravima koje pripada Screen. Određene značajke web-mjesta mogu biti podložne dodatnim smjernicama, uvjetima ili pravilima, koji će biti objavljeni na web-mjestu u vezi s takvim značajkama.

Svi takvi dodatni uvjeti, smjernice i pravila uključeni su referencom u ove Uvjete.

Pristup web-mjestu

Podložno ovim Uvjetima. Tvrtka vam daje neprenosivu, neisključivu, opozivu, ograničenu licencu za pristup web-mjestu isključivo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu.

Određena ograničenja. Prava odobrena u ovim Uvjetima podliježu sljedećim ograničenjima: (a) nećete prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, prenositi, dodjeljivati, distribuirati, hostirati ili na bilo koji drugi način komercijalno iskorištavati Stranicu; (b) ne smijete mijenjati, izrađivati ​​izvedene radove, rastavljati, obrnuto kompilirati ili obrnuti inženjering bilo koji dio Stranice; (c) nećete pristupiti Stranici kako biste izgradili sličnu ili konkurentnu web stranicu; i (d) osim kako je ovdje izričito navedeno, nijedan dio Stranice ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati, preuzimati, prikazivati, objavljivati ​​ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način osim ako nije drugačije naznačeno, bilo koje buduće izdanje, ažuriranje ili drugi dodatak funkcionalnosti Stranice podliježu ovim Uvjetima. Sve obavijesti o autorskim pravima i druge vlasničke napomene na web-mjestu moraju se zadržati na svim njihovim kopijama.

Tvrtka zadržava pravo izmjene, obustave ili obustavljanja stranice sa ili bez obavijesti. Odobreli ste da tvrtka neće biti odgovorna prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promjenu, prekid ili ukidanje stranice ili bilo kojeg dijela.

Osim bilo kakvog korisničkog sadržaja koji možete pružiti, svjesni ste da su sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava, patente, žigove i poslovne tajne, na Stranici i njezinom sadržaju u vlasništvu tvrtke ili dobavljača tvrtke. Imajte na umu da vam ovi Uvjeti i pristup web-mjestu ne daju nikakva prava, naslov ili interes u ili na bilo koja prava intelektualnog vlasništva, osim ograničenih prava pristupa izraženih u odjeljku 2.1. Tvrtka i njezini dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu dodijeljena ovim Uvjetima.

Veze i oglasi trećih strana; Ostali korisnici

Veze i oglasi trećih strana. Stranica može sadržavati veze na web stranice i usluge trećih strana i/ili prikazivati ​​oglase za treće strane. Takve veze i oglasi trećih strana nisu pod kontrolom tvrtke, a tvrtka nije odgovorna za veze i oglase trećih strana. Tvrtka omogućuje pristup ovim vezama i oglasima trećih strana samo kao pogodnost za vas i ne pregledava, ne odobrava, prati, odobrava, jamči niti daje bilo kakve izjave u vezi s vezama i oglasima trećih strana. Sve veze i oglase trećih strana koristite na vlastitu odgovornost i pri tome trebate primijeniti odgovarajuću razinu opreza i diskrecije. Kada kliknete bilo koju od veza i oglasa trećih strana, primjenjuju se primjenjivi uvjeti i pravila treće strane, uključujući privatnost i prakse prikupljanja podataka treće strane.

Drugi korisnici. Svaki korisnik web-mjesta isključivo je odgovoran za bilo koji i sav vlastiti korisnički sadržaj. Budući da ne kontroliramo Korisnički sadržaj, potvrđujete i slažete se da nismo odgovorni za bilo kakav Korisnički sadržaj, bilo da ste ga dali vi ili drugi. Suglasni ste da tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih interakcija. Ako postoji spor između vas i bilo kojeg korisnika web-mjesta, nemamo obvezu uključiti se u to.

Ovim oslobađate i zauvijek razrješavate tvrtku i naše službenike, zaposlenike, agente, nasljednike i ustupnike, te se ovim odričete i odričete svakog prošlog, sadašnjeg i budućeg spora, potraživanja, kontroverze, zahtjeva, prava, obveze , odgovornost, radnja i uzrok radnje svake vrste i prirode, koja je nastala ili proizlazi izravno ili neizravno iz, ili koja se izravno ili neizravno odnosi na Stranicu. Ako ste stanovnik Kalifornije, ovim se odričete članka 1542 građanskog zakona Kalifornije u vezi s gore navedenim, koji kaže: "opće oslobađanje ne odnosi se na potraživanja za koja vjerovnik ne zna ili sumnja da postoje u njegovu ili njezinu korist na vrijeme izvršenja oslobađanja, koje je, ako mu je poznato, moralo bitno utjecati na njegovo namirenje s dužnikom."

Odricanje od odgovornosti

Stranica se pruža na temelju "kao što je" i "kako je dostupno", a tvrtka i naši dobavljači izričito se odriču svih i svih jamstava i uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih, impliciranih ili zakonskih, uključujući sva jamstva ili uvjeti mogućnosti za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, naslov, tiho uživanje, točnost ili nekršenje. Mi i naši dobavljači ne jamčimo da će stranica udovoljiti vašim zahtjevima, da će biti dostupna neprekidno, pravovremeno, sigurno ili bez pogrešaka ili da će biti točna, pouzdana, bez virusa ili drugog štetnog koda, potpuna, legalna , ili sigurno. Ako primjenjivi zakon zahtijeva bilo kakva jamstva u vezi s web-mjestom, sva su takva jamstva ograničena u trajanju na devedeset (90) dana od datuma prve upotrebe.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju izuzimanje impliciranih jamstava, tako da se gore navedeno isključenje možda ne odnosi na vas. Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja u pogledu trajanja impliciranog jamstva, tako da se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na vas.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj zakonom, ni u kojem slučaju tvrtka ili naši dobavljači neće biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izgubljenu dobit, izgubljene podatke, troškove nabave zamjenskih proizvoda ili bilo koje neizravne, posljedične, uzorne , slučajne, posebne ili kaznene štete koje proizlaze iz ovih uvjeta ili se odnose na njih ili vašu upotrebu, ili nemogućnost korištenja stranice, čak i ako je tvrtka obaviještena o mogućnosti takve štete. Pristup i korištenje web-mjesta prema vlastitom je nahođenju i riziku, a vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem uređaju ili računalnom sustavu ili gubitak podataka koji iz toga proizlazi.

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj zakonom, bez obzira na sve što je u suprotnosti sadržano ovdje, naša odgovornost prema vama za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz ili u vezi s ovim ugovorom, uvijek će biti ograničena na najviše pedeset američkih dolara (50 američkih dolara ). Postojanje više od jednog potraživanja neće povećati ovu granicu. Slažete se da naši dobavljači neće imati nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na ovaj ugovor.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.

Trajanje i raskid. U skladu s ovim odjeljkom, ovi Uvjeti ostaju na punoj snazi ​​i na snazi ​​dok koristite Stranicu. Možemo obustaviti ili ukinuti vaša prava na korištenje Stranice u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju, uključujući bilo koju upotrebu Stranice koja krši ove Uvjete. Nakon prestanka vaših prava prema ovim Uvjetima, vaš račun i pravo na pristup i korištenje Stranice odmah će prestati. Shvaćate da svako ukidanje vašeg računa može uključivati ​​brisanje vašeg korisničkog sadržaja povezanog s vašim računom iz naših živih baza podataka. Tvrtka neće imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav prekid vaših prava prema ovim Uvjetima. Čak i nakon prestanka vaših prava prema ovim Uvjetima, sljedeće odredbe ovih Uvjeta ostat će na snazi: odjeljci 2 do 2.5, odjeljak 3 i odjeljci 4 do 10.

Pravila o autorskim pravima.

Tvrtka poštuje intelektualno vlasništvo drugih i traži da korisnici naše stranice učine isto. U vezi s našom Stranicom, usvojili smo i implementirali politiku poštivanja zakona o autorskim pravima koja predviđa uklanjanje bilo kakvog materijala koji krši autorska prava i ukidanje korisnika naše internetske stranice koji opetovano krše prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava. Ako smatrate da jedan od naših korisnika korištenjem naše Stranice nezakonito krši autorska prava na djelu i želite da se materijal koji navodno krši autorska prava ukloni, sljedeće informacije u obliku pisane obavijesti (sukladno do 17 USC § 512(c)) mora se dostaviti našem ovlaštenom agentu za autorska prava:

  • vaš fizički ili elektronički potpis;
  • identifikacija djela zaštićenih autorskim pravima za koje tvrdite da su im povrijeđena prava;
  • prepoznavanje materijala na našim uslugama za koji tvrdite da krši prava i za koji tražite da ga uklonimo;
  • dovoljno informacija da bismo mogli locirati takav materijal;
  • vaša adresa, broj telefona i adresa e-pošte;
  • izjava da u dobroj vjeri vjerujete da korištenje spornog materijala nije ovlašteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili prema zakonu; i
  • izjavu da su informacije u obavijesti točne i pod prijetnjom kazne za krivokletstvo, da ste ili vlasnik autorskih prava koja su navodno povrijeđena ili da ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava.

Općenito

Povjerljivost. Svi aspekti arbitražnog postupka bit će strogo povjerljivi. Strane su suglasne čuvati povjerljivost osim ako zakonom nije drugačije propisano. Ovaj stavak ne sprječava stranku da sudu podnese bilo koju informaciju koja je potrebna za provedbu ovog Ugovora, provedbu arbitražne odluke ili traženje zabrane ili pravične mjere.

Razdvojljivost. Ako se za bilo koji dio ili dijelovi ovog arbitražnog sporazuma utvrdi da je prema zakonu nevažeći ili neprovediv od strane nadležnog suda, tada takav određeni dio ili dijelovi neće imati snagu i učinak i bit će raskinut, a ostatak Ugovora će nastaviti s punom snagom i učinkom.

Pravo na odricanje. Stranka protiv koje je zahtjev postavljen može se odreći bilo kojeg ili svih prava i ograničenja navedenih u ovom arbitražnom sporazumu. Takvo odricanje se neće odreći niti utjecati na bilo koji drugi dio ovog Ugovora o arbitraži.

Ostanak ugovora. Ovaj sporazum o arbitraži preživjet će prestanak vašeg odnosa s tvrtkom.

Sud za male zahtjeve. Bez obzira na gore navedeno, ili vi ili Tvrtka možete pokrenuti pojedinačnu tužbu na sudu za sporove male vrijednosti.

Hitna pravedna pomoć. U svakom slučaju, bilo koja strana može tražiti hitnu pravednu pomoć pred državnim ili saveznim sudom kako bi zadržala status quo do arbitraže. Zahtjev za privremene mjere neće se smatrati odricanjem od bilo kojih drugih prava ili obveza prema ovom arbitražnom sporazumu.

Tužbe koje ne podliježu arbitraži. Bez obzira na gore navedeno, tvrdnje o kleveti, kršenju Zakona o računalnim prijevarama i zlouporabi te kršenju ili prisvajanju patenta, autorskih prava, žiga ili poslovnih tajni druge strane bit će ne podliježu ovom arbitražnom sporazumu.

U svim okolnostima u kojima prethodni sporazum o arbitraži dopušta strankama da vode parnicu na sudu, stranke se ovime suglasne da će se u takve svrhe podvrgnuti osobnoj nadležnosti sudova koji se nalaze unutar Nizozemske županije, Kalifornija.

Stranica može biti podložna zakonima o kontroli izvoza SAD-a i može biti podložna propisima o izvozu ili uvozu u drugim zemljama. Suglasni ste da nećete izvoziti, ponovno izvoziti ili prenositi, izravno ili neizravno, bilo koje američke tehničke podatke dobivene od tvrtke ili bilo koje proizvode koji koriste takve podatke, kršeći zakone ili propise Sjedinjenih Država o izvozu.

Elektronička komunikacija. Komunikacija između vas i Tvrtke koristi se elektroničkim sredstvima, bilo da koristite web-mjesto ili nam šaljete e-poštu, ili objavljuje li tvrtka obavijesti na web-mjestu ili komunicira s vama putem e-pošte. Za ugovorne svrhe, (a) pristajete na primanje komunikacija od Tvrtke u elektroničkom obliku; i (b) slažete se da svi uvjeti i odredbe, sporazumi, obavijesti, otkrivanja i druga komunikacija koju vam Tvrtka pruža elektroničkim putem zadovoljavaju svaku zakonsku obvezu koju bi takva komunikacija zadovoljila da je u tiskanom obliku.

Cijeli Uvjeti. Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i nas u vezi s korištenjem Stranice. Naš propust da iskoristimo ili provedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uvjeta neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. Naslovi odjeljaka u ovim Uvjetima služe samo radi praktičnosti i nemaju pravni ili ugovorni učinak. Riječ "uključujući" znači "uključujući bez ograničenja". Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra nevažećom ili neprovedivom, ostale odredbe ovih Uvjeta neće biti narušene, a nevažeća ili neprovediva odredba će se smatrati izmijenjenom tako da je valjana i provediva u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Vaš odnos s tvrtkom je odnos neovisnog ugovaratelja i nijedna strana nije agent ili partner druge strane. Ovi Uvjeti, te vaša prava i obveze ovdje, ne smiju se dodijeliti, podugovarati, delegirati ili na drugi način prenijeti bez prethodnog pismenog pristanka Tvrtke, a svaki pokušaj ustupanja, podugovaranja, delegiranja ili prijenosa kojim se krši prethodno navedeno bit će ništavan i poništiti. Tvrtka može slobodno ustupiti ove Uvjete. Odredbe i uvjeti navedeni u ovim Uvjetima bit će obvezujući za ovlaštenike.

Vaša privatnost. Pročitajte naša Pravila o privatnosti.

Informacije o autorskim pravima/zaštitnom znaku. Autorsko pravo ©. Sva prava pridržana. Svi zaštitni znakovi, logotipi i uslužni znakovi prikazani na Stranici naše su vlasništvo ili vlasništvo drugih trećih strana. Nije vam dopušteno koristiti ove Oznake bez našeg prethodnog pismenog pristanka ili pristanka treće strane koja može posjedovati Oznake.

Pretplatite se na Naš Bilten